Committees

PTA Members

Student Name Parent's Name Session
Nitasha Ms. Monika 2019-20
Lavika Sh. Surinder Chopra 2019-20
Paridhi Sh. Sandeep Prashar 2019-20
Rishu Anand Sh. Ganesh Anand 2019-20
Suchet Salhvi Sh. Subhash Salhvi 2019-20
Mridul Sh. Sanjeev Mohan 2019-20
Himani Atwal Sh. Hira lal Atwal 2019-20
Nishtha Sh. Harish Manchanda 2019-20
Atulaya Sh. Sanjeev Kumar 2019-20
Neerva Sh. Vishal Chopra 2019-20
Manyak Sh. Vinod Kumar 2019-20
Aarush Sh. Ravi Kant Sudan 2019-20
Harshpreet Sh. Harwinder Kumar 2019-20
Akashdeep Sh. Gagandeep 2019-20
Ekamjot Sh. Jagjit Singh 2019-20
Tarun Mahey Ms. Kulwinder Kaur 2019-20

Public Grievance/ Complaint Committee

Name Position E-Mail
Ms. Manju Jallan Member bmps.gcro@gmail.com
Ms. Kanwaljit Member bmps.gcro@gmail.com
Ms. Sushma Anand Member bmps.gcro@gmail.com

Sexual Harassment Complaint Committee

Name Position E-Mail
Ms Monika Sudan Member bmps.sxc@gmail.com
Mr Sarwan Kumar Member bmps.sxc@gmail.com